Startup 24H - Thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng trên poster

Startup 24H - Thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng trên poster

Trong lần trước, chúng tôi đã trả lời câu hỏi của khách hàng email caoxuanhoangXXX@gmail.com về điều kiện cơ bản để nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về và bán lại cho các khách hàng cá nhân XEM TẠI ĐÂY. Tiếp theo, chúng tôi sẽ trả lời phần tiếp theo của câu hỏi “Các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, spa có được dán ảnh poster quảng cáo và bán thực phẩm chức năng tại cơ sở của mình hay không?”.

TRẢ LỜI:

Về phần câu hỏi các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, spa có được bán thực phẩm chức năng tại cơ sở của mình hay không thì trong phần trả lời trước về điều kiện cơ bản để nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về và bán lại cho các khách hàng cá nhân XEM TẠI ĐÂY, chúng tôi đã có nói về việc phân phối thực phẩm chức năng theo các quy định pháp luật hiện hành thì chưa thấy có  điều kiện đặc thù nào cả. Vì vậy các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, spa được bán thực phẩm chức năng tại cơ sở của mình. Sau đây là phần trả  lời cho câu hỏi: “Các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, spa có được dán ảnh poster quảng cáo thực phẩm chức năng tại cơ sở của mình hay không?”

Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP, poster là loại hình chưa được pháp luật định nghĩa nên việc quảng cáo bằng poster là hoạt động quảng cáo trên các sản phẩm in. Vậy để quảng cáo thực phẩm chức năng trên các sản phẩm in cần các điều kiện sau:

     1. Có bản đăng ký công bố sản phẩm XEM TẠI ĐÂY

     2. Nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải phù hợp với bản đăng ký công bố sản phẩm 

     3. Thực hiện xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm chức năng​ XEM TẠI ĐÂY

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ lược của Startup 24H về trình tự, thủ tục khi muốn tiến hành quảng cáo thực phẩm chức năng trên poster. Ngoài ra, để biết thêm được những thông tin cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện hoặc một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí từ công ty.

STARTUP 24H – CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP!